طراحی نقشه های مورد نیاز و اخذ جواز ساخت شهرداری ، خدمات استحکام بنا

در تهران وکرج همراه با اخذ تاییدیه ها

از دستور نقشه تا اخذ جواز و پایان کار توسط مهندسین مشاور مجرب .
طراحی نقشه های مورد نیاز شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان با مهر و امضا مجاز مهندسین و اخذ کلیه تاییدیه ها و بررسی استحکام بنا توسط مهندسین شرکت .

خدمات کارشناسی و مهندسی مرتبط با ساخت و ساز:

1-تاییدیه استحکام بنا ساختمان

2-خدمات مجری ذیصلاح ( حقیقی و حقوقی )
3- مدرنترین طرح و نقشه اجرایی طبق ضوابط شهرداری و تامین حداکثر پارکینگ
4- طراحی بهترین و زیباترین نمای ساختمان . طراحی نمای روز و نمای شب به همراه نورپردازی از چندین زاویه
5 – طراحی سه بعدی داخلی به صورت تمام رنگی و ارایه آلبوم و ژورنال ساختمان موثر در فروش و پیشفروش ساختمان
6- اقتصادی ترین طراحی محاسبات
7- آزمایش مکانیک خاک – جوش – بتن و کشش میلگرد مورد نیاز شهرداری
8- پیگیری امور مربوط به اخذ خلافی ساختمان و پایانکار

*** برگ استحکام بنا

امکان دریافت خدمات مهندسی طراحی و نظارت ، … مورد نیاز جهت اخذ جواز ساخت شهرداری بدون پرداخت نقدی (از طریق تهاتر و پیش خرید آپارتمان از همان پروژه ساختمانی)