نظارت

کارشناسی زمین، آپارتمان، املاک اداری ، تجاری و سرقفلی ... :

انجام کارشناسی بنا به درخواست اشخاص عادی ، دولتی ، اشخاص حقوقی و یا قضایی و ارزش گذاری بر اساس قیمت عادله روز (معاملاتی واقعی) صورت می پذیرد

 

* ارزیابی ملک مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی جهت انجام معاملات ملکی و امور مالی (خرید ، فروش ، تقسیم یا تغییر سهم مابین شرکا ، مشارکت ، تنظیم صورت های مالی سالانه سازمانها و شرکتها ، ارزیابی املاک شرکتها جهت ثبت افزایش سرمایه ...)

* ارزیابی قیمت ملک جهت حکمیت و حل و فصل اختلافات ملکی (داوری مرضی الطرفین)

* تعیین ارزش خالص سرقفلی ، میزان ارزش روز ملکیت هر واحد سرقفلی در یک مجموعه ساختمانی به طور جداگانه ، تعیین نسبت ارزش ملکیت به سرقفلی برای هر واحد تجاری با توجه به ارزش روز و قدرالسهم ، ... هر کدام به تفکیک و با توجه به فاکتورهای موثر در کارشناسی و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری

* ارزیابی ملک جهت اثبات تمکن مالی مورد نیاز برای اخذ ویزا ، اقامت ، گواهی تمکن مالی جهت ادامه تحصیل ، مهاجرت ...

* ارزیابی و تعیین قیمت عادله روز جهت تقسیم مابین شرکا و تنظیم صورتجلسه و تقسیم نامه بر اساس آن

ارزیابی عادلانه املاک ورثه ای جهت تعیین تکلیف و صلح وراث و جلوگیری اختلافات آتی

* تعیین ارزش و قیمت گذاری عادله روز ماشین آلات سبک و سنگین برای  نقل و انتقال ، انجام قرارداد و سایر امور مالی

* ارزش گذاری و تعیین قیمت اراضی ، ساختمان ها و کارخانه ها ، اخذ وام و اعتبارات ، تضمین وثیقه نزد شرکت ها

 

شرح کلی خدمات کارشناس رسمی دادگستری:

برآورد و قیمت گذاری و تعیین میزان هزینه های ساختمانی انجام شده و میزان تعهدات باقیمانده بر اساس قرارداد
تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی
تشخیص اختلافات فی ما بین در قراردادهای ساختمان

قیمت گذاری ملک بر اساس بهای معاملاتی واقعی (قیمت عادله روز)
متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

ارزش گذاری ملک مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنعتی
تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی
ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک و تمکن مالی برای مهاجرت و اخذ ویزا
و ...

خدمات کارشناسی ما صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان و نقشه برداری و گروه ماشین آلات میباشد . طبق قانون ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری صاحب صلاحیت عضو کانون و یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و طبق ضوابط میبایست صورت پذیرد . برخی از رشته ها و گروه های زیر مجموعه کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از :

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

کارشناس رسمی دادگستری در زمینه صنایع کامپیوتر و الکترونیک ، مخابرات ، نرم افزار ، اپلیکیشن ها و IT

کارشناس رسمی دادگستری رشته وسایط نقلیه و خودرو

ارزیابی املاک بر اساس نرخ عادله روز ، قیمت پایه مزایده ، اجرت المثل ...، در هر مورد با توجه به درخواست مکتوب متقاضی کارشناسی

و یا دستور قضایی و قرار صادره صورت می پذیرد . خدمات کارشناسی ما صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان و گروه ماشین آلات میباشد .

منبع : کارشناس رسمی دادگستری

ثبت آنلاین درخواست ارزیابی