slider2ارزیابی املاک بخش دولتی و خصوصی ؛ سندیت و اثبات ارزش املاک جهت  تنظیم انواع قراردادهای خرید و فروش ، تجدید ارزیابی دارایی ها، ارزیابی رسمی املاک شرکت ها جهت افزایش سرمایه ، سند رسمی جهت تنظیم دفاتر مالی ، مالیاتی ، اسناد حسابداری … بر اساس گزارش رسمی تایید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری

قیمت گذاری رسمی املاک ، زمین ،آپارتمان مسکونی ، اداری ، ملک تجاری ، تفکیک ارزش ملکیت و سرقفلی  ، تعیین ارزش روز املاک صنعتی … جهت امور افزایش سرمایه ، تجدید ارزیابی ، محاسبه هزینه استهلاک … بر اساس قیمت عادله و معاملاتی روز بازار مسکن انجام می شود.

ارزیابی املاک واقع در طرح های شهرداری و سایر ارگانهای دولتی جهت دریافت نقدی یا ماعوض طبق قیمت عادله روز جهت توافق با مالک و  تامین رضایت طرفین صورت می پذیرد.

گواهی مشاهدات عینی و صورت برداری وضع موجود ( تامین دلیل ) جهت دیوان عدالت اداری ، کمیسیون ماده صد 100 شهرداری ها و شورای حل اختلاف انجام می شود.

بررسی تخلف های ساختمانی و مطابقت پروانه با وضعیت موجود برای اعلام نظر به مراجع ذیصلاح و بررسی پرونده و تامین دلیل قانونی برای دادگاه ، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری مرتبط با اختلافات شهرداری با مالک و ساخت و سازهای شهری صورت میگیرد.

ارزیابی املاک ورثه ای طبق قیمت معاملاتی و عادلانه روز جهت تعیین تکلیف و صلح بین وراث بنا به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی و توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها به منظور افزایش سرمایه ، امور مالی ، حسابداری و مالیاتی …

تجدید ارزیابی دارایی ها در رابطه با هزینه استهلاک اعیانی املاک و سایر دارایی ها

ارزیابی سهام شرکت ها یا کارخانه ها برای افزایش سرمایه ، نقل و انتقال سهام مابین شرکا یا واگذاری ، ارایه به دارایی ، ثبت دفاتر مالی شرکت ها …

تشخیص حسن انجام کار در زمینه اختلافات فی ما بین در قراردادهای ساختمانی

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تشخیص اراضی موات، دایر و بایر از نظر ساختمانی ، وضعیت ثبتی و سوابق ملک

امور نقشه برداری و ثبتی و تهیه نقشه های مورد نیاز جهت ارایه به شهرداری ، اداره ثبت ، …

محاسبه متراژ دقیق املاک و اراضی با استفاده از دوربین های نقشه برداری

ارائه نظر کارشناسی و ارزیابی املاک برای مهاجرت و اخذ ویزا با روش سرمایه گذاری ، نیروی متخصص ، ادامه تحصیل …
و …

اثبات تمکن مالی مورد نیاز کشور مقصد بوسیله ارزیابی ملک و ساختمان های متقاضی و خانواده جهت اخذ ویزا ، مهاجرت ، سفارت ،…

ارزیابی املاک برای تنظیم قرارداد مالک با سازمانهای دولتی از قبیل بانک ها ، شهرداری ها ، ارگانهای دولتی و یا شرکتهای خصوصی ،….

تعیین قیمت عادلانه روز برای حل اختلافات ملکی ، تعیین ارزش ملکیت و خطوط تولید و ماشین آلات کارخانه ها جهت نقل و انتقال سهام  کارخانه و یا شرکت ها ، افزایش سرمایه …

 ارزش گذاری و تعیین قیمت اراضی ، ساختمان ها و کارخانه ها جهت گشایش LC و اخذ اعتبارات

 

خدمات کارشناسی این مجموعه تخصصی و صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان و نقشه برداری و گروه ماشین آلات میباشد . طبق قانون ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری صاحب صلاحیت عضو کانون و یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و طبق ضوابط میبایست صورت پذیرد . برخی از رشته ها و گروه های زیر مجموعه کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از :

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
کارشناس رسمی دادگستری رشته رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی
کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

منبع : کارشناس رسمی دادگستری

لینک ثبت آنلاین درخواست کارشناسی

حق الزحمه کلیه خدمات ارزیابی در این دفتر طبق تعرفه مصوب قانونی بوده و هیچگونه وجهی مازاد بر آن ، تحت عناوین مختلف از متقاضی کارشناسی دریافت نخواهد گردید

مدت زمان انجام ارزیابی نیز ظرف مدت حدودا دو روز کاری میباشد

تعیین ارزش واقعی و قابل معامله و به روز املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت بخش دولتی و خصوصی . ارزیابی و تجدید ارزیابی املاک جهت سندیت حساب دفاتر شرکت ها به منظور امور حسابداری و مالیاتی و یا افزایش سرمایه و ارزش دفتری ، …

ارزیابی رسمی املاک و سرقفلی جهت تقسیم ملک ما بین وراث یا شرکا ، تعیین ارزش خالص سرقفلی ، …

تعیین ارزش و میزان قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان ، تعیین ارزش هر یک از واحدهای مجتمع مسکونی هر کدام به تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت قراردادهای فروش یا مشارکت در ساخت ، …

خدمات امور نقشه برداری و تعیین مختصات ثبتی UTM ، تعیین حدود ثبتی ، جانمایی و تعیین مساحت دقیق املاک …

قابل ارایه به اشخاص حقیقی (عادی) و حقوقی نظیر ارگانهای دولتی ، شهرداری ها ، بانکها ، شرکت های خصوصی …