تقسیم ارث

تعیین قیمت عادلانه املاک جهت تقسیم مابین وراث

با فوت انسان حقوق مالی و برخی از حقوق غیرمالی شخص بعد از فوتش به ورثه وی منتقل می‌شود که پس از طی مراحل قانونی و پرداخت مالیات مربوطه گواهی انحصار وراثت صادر میشود . زمانی که وراث صاحب قانونی املاک به ارث رسیده شدند گاهی جهت فروش املاک مذکور همه وراث به طور همزمان پیگیر فروش ملک می‌شوند و اختلافاتی در این زمینه و قیمت واقعی ملک جهت فروش بروز می‌کند . به علاوه هماهنگی بین همه وراث در این موارد دشواریهای خاص خودش را نیز در پی دارد .


روش قانونی و ساده تر این است که با دعوت از کارشناس رسمی دادگستری و درخواست برآورد قیمت عادلانه و بروز هر یک از ملک یا املاک به جا مانده از متوفی ، با هدف تقسیم عادلانه ارث، ملک مورد نظر بر اساس قیمت های واقعی و به روز و بدون کسر مبلغی از ارزش واقعی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد و به صورت کتبی گواهی و به وراث ملک ارایه شود .


سپس هر یک از وراث میتوانند با توجه به گواهی کارشناسی ملک که در دست دارند ، یا در صورت تمایل خود الباقی دانگ یا سهم سایر وراث را خریداری و تملک کنند و یا در صورت تمایل به فروش توسط هر یک از وراث ، قیمت واقعی ملک توسط کارشناس دادگستری که بیطرف است مشخص شده و میتوانند سهم خود را واگذار کنند .

همچنین در صورت توافق وراث مبنی بر  فروش ملک یا پیگیری فروش ملک توسط یک نفر نماینده از وراث ، هیچ یک از وراث متضرر نشده و بعدا نمیتوانند ادعایی در این زمینه داشته باشند که چرا به قیمت پایین ملک مذکور به فروش رسیده است .

ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری به صورت بیطرف و عادلانه و با توجه به قیمتهای قابل معامله و بدون کسر مبلغی از ارزش واقعی ملک و با توجه به تورم ، جهت وراث صورت می پذیرد .

جهت درخواست خدمات کارشناسی ملک میتوانید با شماره تلفن های ارایه شده ذیل صفحه تماس حاصل فرمایید.

تقسیم ارث بین وراث و طبقات ارث :

طبقه اول) پدر و مادر،اولاد و اولاد اولاد (درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی)، (درجه دوم: اولاد اولاد)، (درجه سوم: نبیره‌ها)

طبقه دوم) پدرِپدر، پدرِمادر،‌ مادرِمادر، مادرِپدر و برادر و خواهر میت (درجه اول: جد و جده، خواهر و برادر)، (درجه دوم: پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر)

طبقه سوم) عموها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها و فرزندان آنان (درجه اول: عمو‌ها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها)، (درجه دوم: اولادعمو‌ها، عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها)

نکته ای که در تقسیم ارث باید مدنظر قرار گرفت این است که همسر متوفّی، همیشه در کنار خویشاوندان نَسَبی وی(طبقات سه‌گانه‌ی مذکور) در تقسیم ارث سهم خواهد برد.


حل اختلاف ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری

نحوه ی تقسیم ارث بین وراث

    سهم ارث زوجه: یک هشتم از ماترک متوفی اگر متوفی فرزند داشته باشد. یک چهارم از ماترک اگر متوفی فرزند نداشته باشد.

    سهم ارث زوج: یک چهارم اگر متوفی فرزند داشته باشد. یک دوم از ماترک اگر متوفی فرزند نداشته باشد.

    سهم ارث مادر: یک ششم از ماترک اگر متوفی فرزند یا خواهر و برادر داشته باشد. یک سوم از ماترک اگر متوفی فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد.

    سهم ارث پدر: یک ششم از ماترک اگر متوفی فرزند داشته باشد.

    سهم ارث دختر (درصورتیکه متوفی پسر نداشته باشد): یک دوم (نصف)در صورت واحد بودن(یک دختر). دو سوم در صورت تعدد.

    سهم ارث خواهر (مشترک از پدر و مادر یا مشترک از پدر، درصورتیکه برادر یا اجداد پدری نباشد): یک دوم در صورت واحد بودن (یک خواهر). دو سوم در صورت تعدد.

    سهم ارث برادر و خواهر (مشترک از مادر درصورتیکه متوفی اجداد مادری نداشته باشد): یک ششم در صورت واحد بودن. یک سوم در صورت تعدد.

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال اموال متوفی

 ۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده کارت ملی و شناسنامه متوفی و وراث

 ۲- رونوشت یا تصویرگواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

 ۳- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

 ۴- رونوشت یا تصویرگواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد

 ۵- رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه، در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود

 ۶- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط

به عنوان مثال اگر شخصی فوت کند و تاریخ فوت وی از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ به بعد باشد و دارای خانه، مغازه، زمین، باغ، ماشین، موتور، سهام شرکت، فیش حج، موجودی حساب بانکی، مجوز اسلحه و یا… باشد یک نفر یا همه وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند  ظرف مدت یکسال از تاریخ فوت، اظهارنامه‌ ای به اداره امور مالیاتی تسلیم و موارد مذکور را معرفی و از معافیت‌های قانونی استفاده و فرم ١٩ دریافت نمایند.

چنانچه از تاریخ فوت یکسال بگذرد هیچگونه معافیتی به ایشان تعلق نمی‌گیرد و اموال و… به نرخ روز ارائه اظهارنامه محاسبه و مشمول مالیات  خواهد شد.

سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند

بعد از اینکه فردی فوت میکند رابطه وی با اموالش قطع می شود و به طور قهری و غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می گیرد و به اصطلاح به ارث می رسد. ورثه و کسانی که ارث می برند به خویشاوندانی گفته می شود که از نزدیک ترین درجه و طبقه شروع می شوند و تا دور ترین درجات خویشاوندی مثل عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها و فرزندان آنها و فرزندان فرزندان آنها پیش می رود.نکته مهم اینکه وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعد را از ارث محروم می کند و به تعبیر و اصطلاح حقوقی حاجب است. به طور مثال در صورت وجود فرزند برای متوفی خواهرها و بردارهای وی ارث نمی برند و در صورت وجود پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ ارث نمی برند و همین طور الی آخر.در ادامه این مطلب تلاش شده است که با بیان کلیات مقررات ارث سهم هر کدام از ورثه در فروض مختلف محاسبه شود به نحوی که مخاطب با مطالعه این مطلب بتواند سهم کلیه ورثه را محاسبه نماید.مثلا سهم دختر، پسر، مادر، پدر و همسر از ارث و اموال باقی مانده از متوفی. برای اطلاع از میزان سهم ارث ورثه توصیه میشود مطلب زیر را مطالعه کرده و در صورت نیاز جهت مشاوره حضورا مراجعه نمایید.

طبقات ارث – درجات ارث – سهم هر ورثه

افرادی که با متوفی قرابت نسبی (مانند فرزند) یا قرابت سببی (مانند زوج یا زوجه) دارند، با توجه به درجه و قرابت (نزدیکی) در طبقاتی متفاوت و نسبت مخنلف از تقسیم ارث قرار می گیرند.

کسانی که  به موجب نسب (پیوند خونی) ارث می برند :

افراد با توجه به درجه نزدیکی نسبت به متوفی در سه طبقه قرارمی گیرند :

1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد

2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

طبقه اول وراث :

طبقه اول وارث عبارتند از ؛ فرزندان، نوه ها، پدر و مادر

میزان سهم الارث پدر و مادر : همانطور که ملاحظه می شود از آنجا که پدر و مادر در طبقه اول قرار دارند در صورت فوت متوفی در هر صورت سهمی از ارث به جای مانده از فرزند خود که فوت شده خواهند برد اما میزان این سهم الارث در صورت وجود اشخاص دیگر که در طبقه اول و در کنار او قرار دارند متفاوت می شود.

طبقه دوم وراث :

افراد این طبقه عبارتند از؛ خواهرها و بردارها و فرزندان آنها همچنین پدربزرگ و مادربزرگ.

 تمام افرادی که در طبقه دوم قرار می گیرند در صورتی ارث می برند که برای متوفی در طبقه اول وارثی وجود نداشنه باشد زیرا در صورت وجود افرادی در طبقه اول ترکه بین آنها تقسیم شده و دیگر نوبت به افراد طبقه دوم نخواهد رسید.

ارث زوج:

نصف (یک دوم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) نداشته باشد.

ربع (یک چهارم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشد.

ارث زوجه:

زوجه درصورت فرزند دار بودن زوج ثمن (یک هشتم ) از عین اموال منقول و  ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

زوجه در صورت فرزند دار نبودن زوج ربع (یک چهارم) از عین اموال منقول و ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

در صورت تعدد زوجات، ربع (در صورت فرزند دار نبودن زوج) یا ثمن (در صورت فرزند دار بودن زوج ) ترکه تعلق به زوجه دارد که بین آنها به طورمساوی تقسیم می شود.

برخی دیگر ازخدمات کارشناسان رسمی دادگستری

1-  کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی املاک بخش دولتی و خصوصی شامل اشخاص و شرکت های خصوصی ، ارزشگذاری طبق نرخ روز و قیمت معاملاتی و واقعی املاک جهت خرید ، فروش ، سندیت جهت تنظیم انواع قرارداد خرید ، فروش ، تهاتر ، اجاره ، ثبت دفاتر … ، ارزیابی و تجدید ارزیابی رسمی املاک متعلق به شرکتها جهت ثبت افزایش سرمایه ، امور مالی ، مالیاتی و دارایی ، ارزیابی املاک و اموال جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص توسط کارشناس رسمی ……

 2-کارشناسی مرضی الطرفین ( بی طرف ) ، داوری و حکمیت ، تعیین قیمت دقیق و عادلانه ملک تعیین قدرالسهم واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، تعیین ارزش خالص سرقفلی ، میزان ارزش روز ملکیت هر واحد …

 3- ارزیابی رسمی و تنظیم گزارش کارشناسی املاک جهت اخذ ویزا ، پذیرش دانشگاه ، اقامت یا مهاجرت کشورهای آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، انگلیس و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا …  توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت رشته راه و ساختمان

4-  بررسی قراردادهای ساختمانی ، پیمانکاری، قراردادهای طراحی ، معماری ، بازسازی و تعیین کیفیت و ارزش کار انجام شده و میزان تعهدات باقیمانده  …

5-  خدمات  نقشه برداری و تعیین مختصات ثبتی و امور تداخل املاک و قطعات ثبتی ، مورد نیاز جهت ارایه به اداره ثبت ، شهرداری

 6- تعیین اجاره بها واحدهای مسکونی ، اجاره بها املاک تجاری و سرقفلی ، اجاره بها زمین و ساختمان های با کاربری اداری ، فرهنگی ، آموزشی ، ورزشیتوسط کارشناس رسمی دادگستری

 7- قیمت گذاری دستگاه و تجهیزات شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی ، سهام ، برند و ماشین آلات کارخانه توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت برق ، ماشین آلات ، تاسیسات صنعتی و یا کارشناس رسمی دادگستری

خدمات کارشناسی رسمی ما تخصصی و صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان و نقشه برداری و گروه ماشین آلات می باشد

 بدینوسیله اعلام می گردد به منظور کمک به رفع مشکلات هم میهنان گرامی و همچنین کمک به دستگاه قضایی کشور در کاهش حجم پرونده های مرتبط با املاک ، گروه  کارشناسان رسمی دادگستری در حد امکان ، اقدام به مشاوره رایگان و راهنمایی در زمینه نحوه کارشناسی ملک و امور مرتبط  می نماید

خدمات ملکی کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی زمین ، آپارتمان مسکونی، ساختمان های اداری، سرقفلی تجاری ، مغازه و مستغلات. قیمت گذاری رسمی املاک شرکت ها و  کارخانه ها جهت نقل وانتقال سهام ، افزایش سرمایه ، واگذاری…

ارزیابی املاک جهت وثیقه دریافت وام و اعتبارسنجی، گواهی تمکن مالی برای اخذ ویزا ، مهاجرت … گواهی تمکن جهت ارایه به سفارت برخی کشورها از جمله به منظور تکمیل مدارک برای دریافت اقامت آمریکا ، امور مربوط به ادامه تحصیل و دانشجویی و یا مهاجرت به کانادا ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،  مهاجرت به استرالیا ،  … و همچنین تنظیم گواهی توانایی و تمکن مالی قبل از اخذ تابعیت جهت ارایه به سفارت و اداره دارایی کشور مقصد خارجی و اخذ معافیت های مالیاتی

ارزیابی رسمی املاک  و اثبات تمکن مالی  برای اخذ ویزا ، ادامه تحصیل ، اقامت دائم و مهاجرت … جهت ارائه به سفارت یا اداره مهاجرت کشورهای کانادا ،استرالیا ،اروپا و آمریکا … همراه با ترجمه به زبان انگلیسی و تاییدیه های لازم صورت می گیرد و قیمت املاک متقاضی نیز بر اساس قیمتهای واقعی و به روز و بدون اعمال ضریب کاهشی درج می شود.

بدینوسیله از کلیه مشاورین و وکلای مهاجرت که دارای پرونده های مهاجرت موفق برای موکلین خود میباشند ، دعوت به همکاری با این دفتر میگردد

در زمینه امور ملکی از وکلای همکار که دارای تجارب موفق در زمینه وکالت ملکی میباشند دعوت به همکاری میگردد .

Rate this page