کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری :

 کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور ثبتی با توجه به صلاحیتهای خود خدماتی از قبیل : جانمایی پلاک ثبتی جهت ارایه به شهرداری ، اداره ثبت یا سایر ادارات دولتی همراه با تعیین وضعیت گذر و پلاک های مجاور ، جانمایی بر روی نقشه های گوگل و نقشه های هوایی سنوات گذشته جهت تعیین موقعیت ، تعیین حدود اربعه قطعات ثبتی ، تعیین متراژ دقیق ، امور نقشه برداری و ثبتی و تعیین مختصات ثبتی  UTM ، نقشه برداری با کمک دوربین جهت ارایه به شهرداری ، اداره ثبت ، امور مربوط به تداخل پلاکهای ثبتی و بررسی کمبود یا مازاد طول پلاک ثبتی نسبت به گذر ویا قطعات مجاور ، تعیین موقعیت دقیق پلاک و اراضی گمشده … را به بخش خصوصی و همچنین دولتی میتوانند ارایه نمایند .

امور نقشه برداری و ثبتی و تعیین متراژ دقیق املاک و اراضی، بررسی اضافه یا کمبود متراژ قطعات ثبتی و عدم تطابق سند با موقعیت و وضعیت موجود ، تعیین موقعیت دقیق پلاک و اراضی گمشده ونشانه گذاری و تعیین مختصات ثبتی utm  با کمک دوربین های نقشه برداری ، دستگاه GPS و بر اساس اسناد و مدارک توسط کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت مربوط باید صورت پذیرد.

برای کنترل حدود املاک و اراضی و بررسی موقعیت موجود پلاک و تطابق حدود اربعه درج شده در سند مالکیت ، علاوه بر نقشه برداری و بررسی ابعاد قطعات مجاور بر اساس سند و همچنین وضعیت موجود ، جهت دقت بیشتر نقشه های تفکیکی منطقه نیز در مواردی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری باید مورد بررسی قرار گیرد.


کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

خدمات کارشناسی این مجموعه صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان ، ثبتی و گروه ماشین آلات میباشد . طبق قانون ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری صاحب صلاحیت عضو کانون و یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و طبق ضوابط میبایست صورت پذیرد .

ارایه خدمات کارشناسی در امور مربوط به این دفتر در اسرع وقت و ظرف مدت حدودا دو روز کاری صورت می پذیرد

بابت خدمات کارشناسی ما هیچگونه هزینه ای مازاد بر تعرفه تحت عناوین مختلف از متقاضی کارشناسی دریافت نخواهد گردید

 لینک ثبت آنلاین درخواست کارشناسی

کلیه هزینه ها طبق تعرفه مصوب کارشناسان رسمی دادگستری و زمان انجام امور نقشه برداری و ثبتی ، ظرف مدت حدودا دو روز کاری میباشد.

دفتر استان تهران : خیابان آفریقا ، نبش ظفر ، پلاک93 – تماس : 02128423280 و 02191035472

استان البرز : مهرشهر کرج ، سه راه دانش ، مجتمع توسکا ، واحد 61 – تماس 02634011923 و 09122394284

 ——————————————————————–

متولی اصلی امور ثبتی ، سازمان ثبت اسناد کشور است که از زمان قاجار تاسیس شده است. قانون ثبت یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قوانین در کشور را دارد و مشکلات که در آن مطرح می شوند هم پیچیده است و برای رفع اینگونه مشکلات حقوقی باید از یک فرد متخصص امور ثبتی و ملکی کمک گرفت.

برخی از اعتراضات امور ثبتی به شرح ذیل میباشند :

 • اعتراضات امور ثبتی شامل موارد زیر است:

 • اعتراض به اصل درخواست ثبت املاک

 • اعتراض به تحدید ملک مورد درخواست ثبت

 • اعتراض ثبتی به حقوق ارتفاقی

 • اعتراض به ثبت سند

 • اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت به نام متقاضی

 • اعتراض به رای تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولتی یا شهرداری به نام متقاضی

 • ابطال سند رسمی انتقال ملک دولتی، اوقاف یا شهرداری به نام متقاضی

 • اصلاح یا ابطال سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی بر اساس رای هیات داوری

 • افراز یا تفکیک و یا دستور فروش ملک مشاع

 • دعاوی مربوط به اشتباهات ثبتی

 • رسیدگی به اسناد مالکیت معارض با هیات نظارت شورای ثبت

 • صدور اسناد مالکیت برای اراضی باغات و کشاورزی

  ————————————————————

  کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

  اطلاعات مربوط به امور ثبتی و دعاوی ثبتی از جمله مسائلی هستند که برای هر یک از فعالین امور ساخت و ساز و یا امور ملکی و سایر عموم مورد نیاز است که در ذیل به بخشی از آن می‌پردازیم:

  ابطال سند :

  ممکن است ، برای ابطال یک سند رسمی شخصی به هر دلیلی اقدام کند.  به عنوان مثال سند به گونه‌ای تنظیم شده که معامله ثبت‌شده فاقد یکی از شرایط اساسی است و یا ادعای تردید و انکار در مورد عادی و جعلی بودن سند، در دادگاه ثابت شده است.

  اعتراض به ثبت :

  فرد به تقاضای ثبت فرد دیگر اعتراض می‌کند و طبق قانون می‌تواند در مدت زمانی محدود اقدام کند.

  اعتراض به عملیات ثبتی :

  شخصی به عملیات مقدماتی یک ثبت که در اداره ثبت انجام شده است ،‌ اعتراض داشته باشد. به کلیه عملیات و اقداماتی که قبل از ثبت ملک در اداره ثبت انجام و منتهی به صدور سند مالکیت می‌شود، عملیات مقدماتی ثبت می‌گویند. ممکن است در این زمینه اعتراض‌هایی صورت گیرد و در ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت خلل وارد کند. تفکیک ملک و تحدید حدود، از انواع عملیات مقدماتی ثبت به حساب می‌آید.

  اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز ملک :

  به جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکا افراز می‌گویند. به عبارت دیگر در افرازشرکا با توجه به سهمی که هریک از آنها دارند تقسیم می‎شود. اگر واحد ثبتی تقسیم و افراز را قبول نکند، ‌شرکا می‌توانند در دادگاه محل وقوع ملک، اعتراض خود را مطرح کنند. اما به منظور رعایت برخی مقررات و حقوق اقشار خاص این صلاحیت به طور کامل از محاکم سلب نشده است و محاکم در سه مورد، برای انجام افراز مجاز می‌باشند. مورد اول اینکه شرکا طی مهلت قانونی می‌توانند در دادگاه عمومی نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض کنند. دومین مورد برای زمانی است جریان ثبتی یک ملک به اتمام نرسیده باشد. مورد آخر به تقسیم ملک بین شرکای مشاعی محجوری مربوط می‌شود که دادگاه در این زمینه اقدام خواهد کرد. وکیل امور ثبتی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.

  اعتراض به تحدید حدود ملک :

  از تعیین حدود ملک یا املاک معین، به عنوان تحدید حدود یاد می‎شود. در دعوای اعتراض به تحدید حدود،‌ معترض به تقاضای ثبت ملک اعتراضی ندارد. در این مورد، اعتراض شخص مبنی بر این است که در زمینه تحدید حدود، به حقوق او تجاوز شده و قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت گردیده است. بنابراین شخص معترض می‎تواند اعتراض به تحدید حدود را از دادگاه درخواست کند. اعتراض به تحدید حدود باید قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مطرح گردد.

  از تعیین حدود ملک یا املاک معین، به عنوان تحدید حدود یاد می‎شود. در دعوای اعتراض به تحدید حدود،‌ معترض به تقاضای ثبت ملک اعتراضی ندارد. در این مورد، اعتراض شخص مبنی بر این است که در زمینه تحدید حدود، به حقوق او تجاوز شده و قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت گردیده است. بنابراین شخص معترض می‎تواند اعتراض به تحدید حدود را از دادگاه درخواست کند. اعتراض به تحدید حدود باید قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مطرح گردد .

  کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

———————————————————–

خدمات کارشناس رسمی دادگستری :

ارزیابی رسمی املاک و سایر داراییها ، مورد نیاز جهت اخذ ویزا ، مهاجرت ، قبول شدگان لاتاری ، ارایه به بانک ها ، ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی ، املاک واقع در طرح شهرداری ها ، احقاق حق  ، داوری ، انجام معامله  ، نقشه برداری جهت تعیین مساحت دقیق  و حل اختلافات در قراردادها  … توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی املاک جهت ارایه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اثبات توانایی مالی برای ارایه به  سفارت کلیه کشورها

( همراه با تایید دادگستری و وزارت امور خارجه _ترجمه به زبان انگلیسی  یا زبان دیگر در صورت درخواست متقاضی خدمات کارشناسی رسمی دادگستری

ارزیابی قیمت روز کارخانه ها به صورت تفکیک شده ارزش ملک و عرصه ، ارزش اعیانی ، ارزش ماشین آلات ، ارزش انشعابات و منصوبات … جهت اخذ وام و اعتبار ، افزایش سرمایه شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت ، کارخانه ها توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه

ارزیابی رسمی املاک متعلق به شرکت ها بر اساس قیمتهای معاملاتی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت ثبت در دفاتر مالی ، افزایش سرمایه ، واگذاری و نقل و انتقال سهام …

خدمات تعیین اجاره بهای ماهیانه و سالیانه املاک ، زمین و ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری ، ورزشی ، صنعتی ، فرهنگی ، هنری … توسط کارشناس رسمی دادگستری

لینک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( کلیک )

====================================================

کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اصطلاح ثبت اسناد و املاک نظیر بخش ثبتی، شماره پلاک ثبتی، قطعه تفکیکی، پلاک­های اصلی و فرعی و …

بخش ثبتی، هر شهر براساس مقررات و نقشه­ های اداره ثبت اسناد و املاک به چنـدین بخش تقسیم می­شـود که جهت مکان­یابی  یا برای تعیین موقعیت مکانی صورت می­پذیرد. در شهر تهران، املاک به دوازده بخش ثبتی تقسیم شده است: مثلاً املاک واقع در شهرک راه ­آهن و کن و … در بخش ۱۰ ثبتی تهران و املاک واقع در فرشته، نیاوران و سعادت ­آباد و … در بخش ۱۱ ثبتی تهران واقع است.

 شماره پلاک ثبتی :  اداره کل ثبت اسناد و املاک، جهت شناسایی هر ملک، شماره­ای را به صورت اصلی و فرعی در نظر می­گیرد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می­شود. برای تشخیص، شماره اصلی و فرعی با علامت ممیز از هم جدا می­شود.

فاصله پلاک­ پلاکهای اصلی و پلاک­های فرعی از هم با خط تیره در اسناد مالکیت درج می­شود.

شماره­ های پلاک ثبتی املاک عموماً به چندین صورت در اسناد مالکیت درج می­شود


در برخی از زمین ها که فاقد مساحت و حدود اربعه باشد و تنها دارای شماره پلاک  باشد ، در این صورت برای تعیین مساحت ملک، براساس وضع موجود ملک برای تعیین ابعاد و مساحت آن از نقشه ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ثبتی استفاده می ­شود.

شماره تفکیکی: به شماره تفکیکی، شماره قطعه هم گفته می­شود، در صورتی که ملک ثبت شده­ای توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعه کوچکتر تقسیم شود، در صورتمجلس تنظیمی برای هر قطعه، شماره­ای مشخص میشود و آن را شماره قطعه تفکیکی می­نامند

هر قطعه تفکیکی  به صورت مجزا قابلیت تملک و انتقال دارد و برای آن می­توان سند مالکیت شش دانگ تک برگ از اداره ثبت محل و قوع ملک دریافت کرد.

شماره قطعه تفکیکی در آپارتمان‌ها، معمولاً همان ردیف صورتمجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشه تفکیکی درج و ذکر می­شود.

 برگرفته از :  http://sabtemelk.blog.ir


کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

اهمیت استعلام ثبتی قبل از عقد قرارداد

افراد قبل از عقد بیع سوابق ثبتی مورد معامله را با یک استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک تحصیل کنند.

محمدحسن ترابی میرزایی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ، اظهار کرد: مالکیت اشخاص چه بصورت مفروز یا مشاع به دو شکل است که یا طبق مواد 22-47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده یا به صورت مالکیت بلا ثبتی ، ملکی در اختیار و تصرف فردی است بدون آنکه ثبت شده باشد.

این مقام قضایی با اشاره به تحصیل سریع و راحت سوابق ثبتی املاک با یک استعلام ساده از ادارات ثبت اسناد و املاک، بیان کرد: چنانچه ملک سوابق ثبتی داشته ‌باشد بهتر است هنگام عقد قرارداد مبلغی بابت تنظیم سند اعم از مشاع یا مفروز در دفاتر اسناد رسمی نزد خریدار باقی مانده و به فروشنده تمام ثمن معامله پرداخت نشود تا زمانی که سند به صورت قطعی منتقل شود.

وی گفت: افراد اگر قبل از واگذاری قطعی و پس از پرداخت مقدار قابل توجهی از وجه دچار مشکل حقوقی با فرد فروشنده شدند نباید در دادگاه دعوای اثبات مالکیت مطرح کنند، چون اگر ملک دارای سوابق ثبتی باشد دعوای اثبات مالکیت توسط دادگاه رد خواهد شد و وقت و هزینه خواهان هدر خواهد رفت.

در این زمان باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه داد که در این صورت به لحاظ ثبتی بودن ملک دعوی صحیح و منتهی به نتیجه خواهد شد.

از مجموع پرونده‌های حقوقی دادگستری 20 درصد تحت عنوان اثبات مالکیت مطرح شده که غالباً 90 درصد آن‌ها رد می‌شود. به همین لحاظ توصیه می‌شود در نوع دادخواست خود به دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند دقت کنند.

در قراردادهای تنظیمی راجع به املاک حتماً پلاک ثبتی ملک، حدود اربعه ملک و مشخصات ملک دقیق باید مشخص شود و مشخصات خریدار و فروشنده نیز دقیقاً قید شود. ذکر تاریخ دقیق، میزان وجه پرداختی و نحوه پرداخت نیز در عدم شکل‌گیری مشکلات بعدی بسیار مؤثر است.

بخش اهمیت دریافت استعلام ثبتی به نقل از www.isna.ir

تدوین توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و نقشه برداری

=======================================

خدمات کارشناسی این مجموعه تخصصی و صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان و نقشه برداری  و گروه ماشین آلات میباشد . طبق قانون ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری صاحب صلاحیت عضو کانون و یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و طبق ضوابط میبایست ارائه گردد.

ارایه خدمات بازدید جهت امور ثبتی ، نقشه برداری ، جانمایی نقشه ها ، امور مرتبط با تداخل پلاکهای ثبتی و بررسی اضافه متراژ قطعات ثبتی با توجه به موقعیت و متراژ ملک ظرف حدود 48 ساعت صورت می پذیرد .

5/5 - (5 امتیاز)