ارسال درخواست کارشناسی ، سئوال ، مدارک ، …

امکان ثبت آنلاین درخواست کارشناسی ، ارسال سئوال ، مدارک، ... :

مشاوره رایگان و پاسخگویی به سئوالات

فرم آنلاین درخواست کارشناسی و ارسال مدارک :

   >تصویر سند یا مدارک (اختیاری)
  در صورت عدم امکان بارگذاری مدارک و یا ارسال درخواست کارشناسی ، از طریق لینک واتس اپ ذیل صفحه نیز میتوانید نسبت به ثبت اولیه درخواست کارشناسی خود اقدام نمایید

  متقاضی گرامی خدمات کارشناسی بخش خصوصی یا دولتی (شخص عادی ویا حقوقی ) میتوانید تقاضای کارشناسی خود را با ذکر آدرس و تکمیل فرم مستقیما به ثبت رسانید تا نسبت به انجام آن توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدام صورت پذیرد.

  همچنین در صورت تمایل میتوانید از طریق تماس تلفنی ضمن مشاوره رایگان از روال و نحوه انجام مستقیم کارشناسی ( در صورت عدم امکان ثبت آنلاین) مطلع شوید: 28423280

   

  نمونه متن نامه درخواست کارشناسی ملک برای اشخاص حقیقی:

   

  کارشناس محترم رسمی دادگستری

  با سلام ، احتراما اینجانب .............................. کد ملی  ................... به شماره تماس:..................... متقاضی ارزیابی پلاک ثبتی شماره:................. به مالکیت...................... به آدرس: ........................................................ جهت:...................... میباشم .

  مدارک مورد نیاز جهت کارشناسی متعاقبا ارایه خواهد گردید . لطفا در این خصوص اقدامات لازم را مبذول فرمایید .

   


  نمونه متن نامه درخواست کارشناسی ملک برای اشخاص حقوقی در سربرگ :

   

  کارشناس محترم رسمی دادگستری

  با سلام ، احتراما این سازمان / شرکت / غیره  ...................  متقاضی ارزیابی پلاک ثبتی شماره:................. به مالکیت:...................... به آدرس: ....................................................... جهت:.......................... میباشد .

  مدارک مورد نیاز جهت کارشناسی متعاقبا ارایه خواهد گردید . لذا در این خصوص اقدامات لازم را مبذول فرمایید .