کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاک https://expert1.org مجموعه خدمات مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری در کشور Thu, 19 Dec 2019 10:31:07 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.5 جدول حق الزحمه و دستمزد کارشناسی https://expert1.org/3274/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ad%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html https://expert1.org/3274/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ad%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html#respond Tue, 04 Jun 2019 19:55:50 +0000 http://expert1.org/?p=3274 دقت بفرمایید که ارقام جدول تعرفه بر اساس ریال است ؛ جهت تسهیل اطلاع و به عنوان مثال حق الزحمه ارزیابی ملک به ارزش 5 میلیارد تومان ، مبلغ 3/990/000 تومان و حق الزحمه ارزیابی ملک به ارزش 10 میلیارد تومان ، مبلغ 6/990/000 تومان ، طبق تعرفه مصوب میباشد در این دفتر هیچگونه هزینه …

نوشته جدول حق الزحمه و دستمزد کارشناسی اولین بار در کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاک. پدیدار شد.

]]>
https://expert1.org/3274/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ad%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.html/feed 0
پیش بینی آینده قیمت مسکن https://expert1.org/3008/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html https://expert1.org/3008/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html#respond Wed, 09 Jan 2019 11:39:15 +0000 http://expert1.org/?p=3008 پیش بینی آینده قیمت مسکن با در نظر گرفتن رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی‌شان و مقایسه آن با رشد سالانه نرخ مسکن، به راحتی می‌توان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است. آمارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانی‌ها برای خانه‌دار شدن حکایت دارد. براساس این گزارش‌ها …

نوشته پیش بینی آینده قیمت مسکن اولین بار در کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاک. پدیدار شد.

]]>
https://expert1.org/3008/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86.html/feed 0
آشنایی با قانون تملک آپارتمان ها https://expert1.org/2653/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86.html https://expert1.org/2653/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86.html#respond Sat, 09 Jun 2018 08:29:04 +0000 http://expert1.org/?p=2653 قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده …

نوشته آشنایی با قانون تملک آپارتمان ها اولین بار در کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاک. پدیدار شد.

]]>
https://expert1.org/2653/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%85%d9%84%da%a9-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86.html/feed 0
پاسخ به پرسشهای متداول در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه https://expert1.org/3091/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d9%81%d9%84%db%8c-%d9%88.html https://expert1.org/3091/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d9%81%d9%84%db%8c-%d9%88.html#respond Wed, 02 May 2018 11:27:11 +0000 http://expert1.org/?p=3091 تعیین ارزش خالص سرقفلی ، میزان ارزش روز ملکیت هر واحد سرقفلی در یک مجموعه ساختمانی به طور جداگانه ، تعیین نسبت ارزش ملکیت به سرقفلی برای هر واحد تجاری با توجه به ارزش روز و قدرالسهم ، … هر کدام به تفکیک و با توجه به فاکتورهای موثر در کارشناسی و ارزیابی توسط کارشناس …

نوشته پاسخ به پرسشهای متداول در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه اولین بار در کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاک. پدیدار شد.

]]>
https://expert1.org/3091/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d9%81%d9%84%db%8c-%d9%88.html/feed 0
آشنایی با نکات مهم حقوقی مرتبط با املاک https://expert1.org/2712/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa.html https://expert1.org/2712/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa.html#respond Tue, 28 Mar 2017 05:43:59 +0000 http://expert1.org/?p=2712 پنجاه نکته اساسی در زمان خرید ملک :  تدوین : گروه کارشناس رسمی و وکیل پایه یک  دادگستری خانه های مجاور اتوبانها و خیابانهای اصلی با مشکل آلودگی صوتی مواجهند. وضعیت مشاعات یک ساختمان، نشان دهنده فرهنگ ساکنین آن ساختمان است. بهتر است درب ورودی واحدها در هر طبقه، روبروی هم نباشد. هرچه عرض ورودی …

نوشته آشنایی با نکات مهم حقوقی مرتبط با املاک اولین بار در کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاک. پدیدار شد.

]]>
https://expert1.org/2712/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa.html/feed 0
آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری https://expert1.org/2589/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3.html https://expert1.org/2589/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3.html#respond Mon, 03 Oct 2016 08:24:52 +0000 http://expert1.org/?p=2589 آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران فصل اول ـ کلیات: ماده 1ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود: الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری». ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی». ماده 2 …

نوشته آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری اولین بار در کارشناس رسمی دادگستری | ارزیابی املاک. پدیدار شد.

]]>
https://expert1.org/2589/%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3.html/feed 0