کارشناس رسمی دادگستری - ارزیابی و تعیین قیمت روز املاک ، اراضی ، سرقفلی ، ... :

قابل ارایه به وزارت خانه ها ، سازمان های دولتی ، نهادها ، بانک ها و شرکت های زیر مجموعه ، اشخاص و شرکتهای خصوصی

خدمات کارشناسان رسمی دادگستری مجموعا شامل یازده گروه میباشد که هر کارشناس در حیطه صلاحیت خود اظهار نظر کارشناسی مینماید . به عنوان مثال برخی خدمات کارشناسان رسمی دادگستری گروه های ثبتی و نقشه برداری شامل موارد ذیل میباشد : امور مربوط به تداخل پلاکهای ثبتی ، تعیین مختصات ثبتی UTM ، تعیین متراژ دقیق املاک و اراضی با تجهیزات نقشه برداری ، بررسی اضافه یا کمبود متراژ قطعات ثبتی و عدم تطابق سند با محل ، تعیین موقعیت دقیق پلاک و اراضی گمشده و پیاده سازی، نشانه گذاری بوسیله بنچ مارک با تجهیزات نقشه برداری و بر اساس اسناد و مدارک موجود ، خدمات نقشه برداری و امور ثبتی جهت ارایه به شهرداری ها ، اداره ثبت ، ...

جهت تعیین حدود املاک و اراضی و بررسی موقعیت موجود پلاک ثبتی و تطابق با اسناد مالکیت و حدود اربعه درج شده در آن ، علاوه بر نقشه برداری و کنترل ابعاد موجود و ساختمانهای احداث شده و کنترل ابعاد قطعات ثبتی مجاور ، جهت دقت بیشتر نقشه های تفکیکی منطقه نیز در مواردی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری باید مورد بررسی قرار گیرد.

- کارشناسی و ارزش گذاری قیمت روز املاک متقاضی و خانواده جهت مهاجرت ، اقامت دائم ، ادامه تحصیل ، پذیرش دانشگاه … برای اثبات توانایی مالی جهت ارائه به سفارت یا اداره مهاجرت کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر آلمان ، انگلیس ، فرانسه ، اسپانیا … و سایر کشورها نظیرکشور کانادا ، کشور استرالیا و ایالات متحده آمریکا … (ارائه ترجمه گزارش به زبان انگلیسی ) گواهی اعتبار سنجی و تمکن مالی جهت مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و یا سایر روشهای قانونی موجود … همراه با کلیه تاییدیه ها ، توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

- ارزیابی و تعیین قیمت عادلانه روز املاک به منظور دریافت وام ، تضمین وثیقه نزد دادسرا ، تقسیم مابین ورثه، شرکا ، انجام معامله ، …

- بررسی قراردادهای پیمانکاری و اجرای ساختمان ، ارزش گذاری میزان کار انجام شده و برآورد ارزش و میزان تعهدات باقیمانده طبق قرارداد.

-  کارشناسی رشته ماشین آلات جهت ارزیابی دستگاه و تجهیزات و ماشین آلات کارخانه ها ، ارزیابی و تجدید ارزیابی املاک و ماشین آلات  برای افزایش سرمایه ، انجام امور دارایی و حسابداری و مالیاتی ...

-  امور نقشه برداری و ثبتی ، تعیین دقیق ابعاد و حدود و مساحت پلاک ثبتی جهت ارایه به شهرداری ، اداره ثبت ، صدور پروانه ساخت و یا پایان کار ساختمانی ، صدور اسناد مالکیت ...

-  تعیین ارزش سرقفلی و ملکیت به طور جداگانه هر کدام با توجه به فاکتورهای موثر در کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری

- تعیین میزان اجاره بها واحدهای با کاربری مسکونی ، تجاری و سرقفلی ، اداری ، فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی …

- حکمیت و داوری در قراردادهای ملکی ، ساختمانی و مشارکت در ساخت و تعیین ارزش و سهم هر یک از طرفین قرارداد

تدوین توسط :  کارشناس رسمی دادگستری

 

خدمات قابل ارایه کارشناسی ما صرفا در زمینه گروه راه و ساختمان و نقشه برداری و گروه ماشین آلات میباشد

 

کلیه هزینه های دریافتی این مجموعه طبق تعرفه مصوب قوه قضاییه و زمان انجام ارزیابی در امور فوری ، ظرف مدت حدودا یک الی دو روز کاری میباشد

 

 بابت خدمات کارشناسی ما هیچگونه وجهی تحت عناوین مختلف مازاد بر تعرفه قانونی دریافت نخواهد گردید

 

دفتر استان تهران : خیابان آفریقا ، نبش ظفر ، پلاک 93

استان البرز : مهرشهر کرج ، بلوار شهرداری ، خیابان 107 ، پلاک 362

تماس : 28423280 و 09122394284

 

 ثبت آنلاین درخواست کارشناسی

 

توضیحاتی در رابطه با خدمات قابل ارایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به صلاحیتها عبارتند از :

کارشناسی رسمی و تعیین قیمت روز املاک شرکتها جهت انجام امور مالی ، تنظیم دفاتر ، اظهار نامه های سالیانه ، امور مربوط به اداره دارایی و مالیاتی ، افزایش سرمایه ، محاسبه ارزش دفتری و هزینه استهلاک ...

تعیین میزان و ارزش قدرالسهم هر واحد از عرصه و اعیان در ساختمان های مسکونی یا تجاری ، تعیین میزان قدرالسهم از عرصه جهت قراردادهای مشارکت در ساخت

ارزیابی املاک واقع در طرح شهرداری ها و سایر سازمان ها جهت احقاق حق همراه با دفاع از نحوه و ادله کارشناسی جهت توافق نهایی ...

کارشناسی رسمی مرضی الطرفین جهت حکمیت ، انجام معامله ، رفع اختلافات مالی و ملکی ...

برآورد هزینه های ساختمانی و کارشناسی با توجه به وضعیت موجود و قراردادها و تعهدات فی مابین ،تشخیص حسن انجام کارهای ساختمانی به لحاظ فنی و اجرایی ، برآورد حجم و هزینه کار انجام شده و تعهدات باقیمانده بر اساس قرارداد

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی

بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی

تشخیص اختلافات فی ما بین در قراردادهای ملکی ساختمانی ، حکمیت و داوری و تسریع در حل اختلافات به روش قانونی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تعیین قیمت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و تفکیک ارزش سرقفلی از ملکیت ، بررسی امور تعدی و تفریط مابین موجر و مستاجر

بررسی سوابق و ریشه اسناد ملکی جهت اطمینان از سلامت ملک و عدم سوء سوابق بنیادی ، مصادره ، اوقاف ... توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارائه پکیج خدمات مهاجرت و کارشناسی برای مهاجرت و ارایه گواهی توانایی مالی ، اعتبار سنجی و گواهی تمکن مالی جهت مهاجرت از طریق کارآفرینی ، خود اشتغالی ، مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا ،دریافت اقامت آمریکا ، مهاجرت به استرالیا ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ....

کارشناسی و ارزش گذاری قیمت روز املاک متقاضی و خانواده جهت مهاجرت ، اقامت دائم ، … برای اثبات توانایی مالی جهت ارائه به سفارت یا اداره مهاجرت کشورهای کانادا ، استرالیا و آمریکا … (ارائه ترجمه گزارش به زبان انگلیسی ) گواهی اعتبار سنجی و تمکن مالی جهت مهاجرت از طریق انواع روشهای قانونی موجود … همراه با  کلیه تاییدیه ها

ارایه خدمات مورد نیاز اثبات تمکن مالی جهت اخذ ویزا ، ادامه تحصیل ، ویزای دانشجویی و پذیرش دانشگاه ، اقامت و مهاجرت ...

ارایه گزارش های مورد نیاز جهت ارزیابی وثیقه ؛ دریافت اعتبار و تسهیلات به بانک ها ، ارگانهای دولتی ، شرکتهای خصوصی ، ...

ارزیابی قیمت روز ملکیت و ماشین آلات ، تجهیزات ،تاسیسات و برند کارخانه ها جهت اخذ وام و اعتبار ، افزایش سرمایه شرکت و نقل و انتقال سهام کارخانه ها

ارزیابی شرکت های دانش بنیان ، تعیین ارزش اختراعات ثبت شده ، ارزش برند ، خطوط تولید ، ماشین آلات و دستگاه های مدرن و دارای تکنولوژی

 کارشناس رسمی دادگستری

نحوه کارشناسی رسمی املاک مورد ارزیابی با توجه به پارامترهای تاثیر گذار متعددی از قبیل ارزش روز معاملاتی املاک منطقه ، شرایط و کاربری فعلی ملک و امکان تغییر کاربری در آینده جهت ارزش افزوده ، مساحت اعلام شده در سند مالکیت ، هندسه و ابعاد ، عرض گذر و معابر دسترسی ، میزان نورگیری و جهت دریافت نور ، طبقه استقرار ملک ، امکانات و تجهیزات ساختمان ، نوعیت ملک ، طرح تفصیلی شهرداری در مورد ملک و طرح های مصوب عمرانی یا در دست اجرا در املاک مجاور ، بررسی ریشه و سوابق ملک مندرج در اسناد مالکیت ، موقعیت محلی و دسترسی ملک ، نوع مصالح استفاده شده ، عمر بنا، تعداد واحدهای مجموعه ، قدرالسهم واحد از عرصه و مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن ، کیفیت مشاعات ، مقطع زمانی بازار املاک ،نحوه پرداخت و معاملات صورت گرفته قطعی املاک مجاور در تاریخ کارشناسی رسمی ، قدمت واحد تجاری و سایر فاکتورهای موثر در محاسبه حقوق سرقفلی و کسب و پیشه ، تحقیق از مطلعین منطقه و لحاظ سایر جهات موثر که موارد مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بررسی  و اعلام نظر می گردد  .

اطلاعاتی در رابطه با : نحوه کارشناسی ملک

لازم به ذکر است ارایه نظریه های کارشناسی هر بخش به تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری صاحب صلاحیت مربوطه و عضو کانون و یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و طبق ضوابط میبایست صورت پذیرد . برخی از رشته ها و گروه های زیر مجموعه کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری عبارتند از :

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی
کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
کارشناس رسمی دادگستری رشته  امور نقلیه و خودرو

کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و اراضی مزروعی
کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

Our Score

کارشناس رسمی دادگستری

رشته حسابداری و حسابرسی

کارشناس رسمی دادگستری

رشته وسایط نقلیه و خودرو

 

کارشناس رسمی دادگستری

رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

کارشناس رسمی دادگستری

رشته امور ثبتی

کارشناس رسمی دادگستری

رشته راه و ساختمان و نقشه برداری

Click to rate this post!
+5